DOMOV


vzdelávacia, poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti manažmentu, personalistiky, marketingu, obchodu, IKT, cestovného ruchu,
interim manažment a outsourcing, tvorba a manažment europrojektov, tvorba a administrácia webov, fotografické služby


Výnosy z našich činností putujú na pomoc iným ľuďom. Filantropicky, anonymne a bez publicity priamo pomáhame 4 cieľovým skupinám:
1. ľuďom na hranici biedy
2. ťažko chorým osobám
3. rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
4. nezamestnaným občanom
Objednávkou našich služieb pomôžete nielen sebe, ale aj iným. Ďakujeme!