DOMOV


vzdelávacia, poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti manažmentu, personalistiky,
marketingu, obchodu,
IKT, cestovného  ruchu,
interim manažment a outsourcing,
tvorba a manažment europrojektov,
tvorba a administrácia webov,
fotografické služby


FILANTROPIA:
Výnosy z našich aktivít putujú na pomoc iným ľuďom.
Filantropicky, anonymne a bez publicity priamo pomáhame 3 cieľovým skupinám:
1. ľuďom na hranici biedy
2. ťažko chorým osobám
3. rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
Objednávkami našich služieb pomôžete nielen sebe, ale aj iným. Ďakujeme!