Portfólio

 • vzdelávacia, poradenská činnosť, interim manažment a outsourcing v oblastiach:
  • manažment
  • personalistika
  • marketing
  • obchod
  • IKT
  • elektronické zakladanie firiem (s.r.o.)
  • elektronické služby (slovensko.sk)
  • cestovný  ruch
 • tvorba a manažment europrojektov
 • školenia
 • tvorba a administrácia webov
 • fotografické služby

Filantropia

Výnosy z našich aktivít putujú na pomoc iným ľuďom.
Filantropicky, anonymne a bez publicity priamo pomáhame 4 cieľovým skupinám:
1. ľuďom na hranici biedy
2. ťažko chorým osobám
3. rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
4. vojnou postihnutým ľuďom
Objednávkami našich služieb pomôžete nielen sebe, ale aj iným. Ďakujeme!