Portfólio

 • vzdelávacia, poradenská činnosť, interim manažment a outsourcing v oblastiach:
  • manažment
  • personalistika
  • marketing
  • obchod
  • IKT
  • elektronické zakladanie firiem (s.r.o.)
  • elektronické služby (slovensko.sk)
  • cestovný  ruch
 • tvorba a manažment europrojektov
 • školenia
 • tvorba a administrácia webov
 • fotografické služby