PORTFÓLIO


 • vzdelávacia, poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach:
  • manažment
  • personalistika
  • marketing
  • obchod
  • IKT
  • cestovný  ruch
 • interim manažment a outsourcing
 • tvorba a manažment europrojektov
 • tvorba a administrácia webov
 • fotografické služby