COMTESSA Consulting s.r.o.
COMTESSA Consulting s.r.o.

COMTESSA Consulting s.r.o.

Sídlo: Školská 10
Liptovský Mikuláš 031 01, Slovakia

Ing. Jaroslav Zahradník, MCP

riaditeľ spoločnosti
e-mail: jaroslav.zahradnik@skolime.eu
tel.: +421 905 800 919

Fakturačné údaje

IČO: 36 360 201
DIČ: 2022184351
IČ DPH: SK2022184351
IBAN: SK0209000000000334387970
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX Slov. Sporiteľňa a.s.
© Copyright COMTESSA Consulting s.r.o.