Filantropia je ľudomilnosť, dobročinnosť, snaha zmierňovať jednotlivcom ľudskú biedu, príležitostne pomáhať sociálne slabým (Slovník cudzích slov, Bratislava, SPN, 1990)
Filantropia (grécky pôvod): philein (milovať) a anthropos (človek)
Filantropia je súhrn činností a správania, ktoré vedie k vedomej podpore jednotlivcov alebo skupín
Výnosy z našich aktivít putujú na pomoc iným ľuďom.

Filantropicky, anonymne a bez publicity priamo pomáhame 4 cieľovým skupinám:

  • ľuďom na hranici biedy
  • ťažko chorým osobám
  • rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
  • vojnou postihnutým ľuďom

Objednávkami našich služieb pomôžete nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
Ak máte záujem aj anonymne pomôcť ľubovoľnou finančnou sumou, kontaktujte nás prosím správou.
Ďakujeme!