Informácie

Orgány neziskovej organizácie k 22.4.2013

Správna rada

1. Martin Zahradník, predseda správnej rady

2. Ing. František Weis, člen správnej rady

3. Štefan Sadloň, člen správnej rady

Revízor

1. Ing. Milan Vozár

Riaditeľ

Ing. Jaroslav Zahradník, MCP


Účtovné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: LINK n.o.

Právna forma: nezisková organizácia

IČO: 45733163

DIČ: 2023052559

Sídlo: Liptovský Mikuláš 031 01, Školská 10

Bankové spojenie LINK n.o.

IBAN: SK1609000000000334672122

BIC – SWIFT kód: GIBASKBX Slov. Sporiteľňa a.s.