Spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. bola založená v roku 2006.

Prioritne je portfólio zamerané na vzdelávaciu, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov.
Portfólio bolo postupne rozširované v oblastiach marketingu, obchodu, IKT a cestovného ruchu.
Pre uvedené oblasti portfólia ponúka interim manažment, outsourcing, outsourcing elektronických služieb (slovensko.sk), elektronické zakladanie firiem (s.r.o.), taktiež poskytuje tvorbu a manažment europrojektov, tvorbu a administráciu webov a fotografické služby.

COMTESSA Consulting s.r.o. založila v roku 2010 neziskovú organizáciu LINK n.o., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblastiach vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Spoločnosť intenzívne dopĺňa svoje podnikanie sociálne a spoločensky zodpovedným správaním v oblasti filantropie.

Fakturačné údaje

IČO: 36 360 201
DIČ: 2022184351
IČ DPH: SK2022184351
IBAN: SK0209000000000334387970
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX Slov. Sporiteľňa a.s.
© Copyright
COMTESSA Consulting s.r.o.
Školská 10
031 01 Liptovský Mikuláš