O NÁS

Spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. bola založená v roku 2006.

Prioritne je portfólio zamerané na vzdelávaciu, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov.

Portfólio bolo postupne rozširované v oblastiach marketingu, obchodu, IKT a cestovného ruchu.

Pre uvedené oblasti portfólia ponúka interim manažment, outsourcing, taktiež poskytuje tvorbu a manažment europrojektov, tvorbu a administráciu webov a fotografické služby.

COMTESSA Consulting s.r.o. založila v roku 2010 neziskovú organizáciu LINK n.o., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblastiach vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Spoločnosť intenzívne dopĺňa svoje podnikanie sociálne a spoločensky zodpovedným správaním v oblasti filantropie.