ZAKLADACIE DOKUMENTY LINK n.o.:

Zakladacia listina LINK n.o. 
Štatút LINK n.o.
IČO
DIČ
Zápis v Registri n.o.

ROČNÉ SPRÁVY LINK n.o.:

Ročná správa 2010
Ročná správa 2011
Ročná správa 2012
Ročná správa 2013
Ročná správa 2014
Ročná správa 2015
Ročná správa 2016
Ročná správa 2017
Ročná správa 2018
Ročná správa 2019
Ročná správa 2020
Ročná správa 2021
Ročná správa 2022
Ročná správa 2023